Telefon og e-postliste


.
Nordlandsnett
Frost Kraftentreprenør
 • Alexander Helstad

  Teamleder Prosjekt / faglig ansvarlig
 • Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for prosjektutførelse på distribusjon og regionalnett
 • Direktenr: 75545037
 • Mobilnr: 41428951
 • E-post: alexander.helstad@frostkraft.no
 • Arne Henriksen

  Tekniker
 • Arbeidsoppgaver: Nødstrømaggregat Kontroller av nettanlegg Driftoppgaver
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 95911046
 • E-post: arne.henriksen@nordlandsnett.no
 • Arnstein Melle

  Rådgiver
 • Arbeidsoppgaver: Beredskapsplaner, ROS-analyser, KDS stedfortreder
 • Direktenr: 75545064
 • Mobilnr: 48145742
 • E-post: arnstein.melle@nordlandsnett.no
 • Bjørn Bjørstad Pedersen

  Sivilingeniør
 • Arbeidsoppgaver: Utredninger Nettanalyser og Nettariffer
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 95946132
 • E-post: bjorn.b.pedersen@nordlandsnett.no
 • Carl-Andre Larsen

  Teknisk assistent
 • Arbeidsoppgaver: Påvisning, innmåling
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 41565370
 • E-post: calle.larsen@frostkraft.no
 • Erlend Hansten

  Sonesjef Gildeskål og Beiarn
 • Arbeidsoppgaver: Nettdrift og nettutbygging
 • Direktenr: 75545032
 • Mobilnr: 90529281
 • E-post: erlend.hansten@nordlandsnett.no
 • Erlend Riise Engen

  Prosjektleder plan/prosjekt
 • Arbeidsoppgaver: Prosjektering/planlegging distribusjons-/regionalnett
 • Direktenr: 75545086
 • Mobilnr: 99273317
 • E-post: erlend.riise.engen@frostkraft.no
 • Espen Opli

  Tekniker
 • Arbeidsoppgaver: Energimåling AMS
 • Direktenr: 75545068
 • Mobilnr: 95253688
 • E-post: espen.opli@nordl
 • Frank Medås

  Ingeniør
 • Arbeidsoppgaver: Vedlikehold- Investering Stasjoner
 • Direktenr: 75549257
 • Mobilnr: 90952408
 • E-post: frank.medas@nordlandsnett.no
 • Fredrik Hjemaas

  Prosjektleder plan/prosjekt
 • Arbeidsoppgaver: Prosjektering/planlegging distribusjons-/regionalnett
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 41129158
 • E-post: fredrik.hjemaas@frostkraft.no
 • Gard Johansen

  Ingeniør
 • Arbeidsoppgaver: Vedlikehold av Nett, Skogrydding, Elektromagnetiske felt, Nettutbygging
 • Direktenr: 75545016
 • Mobilnr: 95918286
 • E-post: gard.johansen@nordlandsnett.no
 • Geir Tore Wold

  Rådgiver marked
 • Arbeidsoppgaver: Sponsoravtaler, web og intranett
 • Direktenr: 75545119
 • Mobilnr: 97060337
 • E-post: geir.tore.wold@bodoenergi.no
 • Geir Tore Wold

  Rådgiver kraftsalg
 • Arbeidsoppgaver: Salg, kundeservice, web, facebook
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 970 60 337
 • E-post: geir.tore.wold@bodoenergi.no
 • Hans Vidar Torbergsen

  Leder Distribusjonsnett
 • Arbeidsoppgaver: Fjernstyring, Leveringskvalitet og Radiosamband
 • Direktenr: 75545142
 • Mobilnr: 91539344
 • E-post: hans.vidar.torbergsen@nordlandsnett.no
 • Henning Enge

  Overmontør
 • Arbeidsoppgaver: Stasjoner og Stasjonsanlegg
 • Direktenr: 75549260
 • Mobilnr: 90543604
 • E-post: henning.enge@nordlandsnett.no
 • Henrik Wold

  Driftskoordinator
 • Arbeidsoppgaver: Drift, nettmeldinger, byggestrøm, lærlinger
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 41676788
 • E-post: henrik.wold@frostkraft.no
 • Kent R. Hüttepohl

  Tekniker
 • Arbeidsoppgaver: Stasjonsanlegg 132- og 66kv, kontrollanlegg, fjernstyring
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 45666492
 • E-post: kent.huttepohl@nordlandsnett.no
 • Lisbeth Karlsen

  Teamleder gatelys
 • Arbeidsoppgaver: Gatelysdrift og vedlikehold
 • Direktenr: 75545173
 • Mobilnr: 95172765
 • E-post: lisbeth.karlsen@frostkraft.no
 • Magnus Storå

  Prosjektleder plan/prosjekt
 • Arbeidsoppgaver: Prosjektering/planlegging distribusjons-/regionalnett
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 48108871
 • E-post: magnus.stora@frostkraft.no
 • Mats Erik Vikholt

  Prosjektleder plan/prosjekt
 • Arbeidsoppgaver: Prosjektering/planlegging distribusjons-/regionalnett
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 95200814
 • E-post: mats.erik.vikholt@frostkraft.no
 • Morten Nygård

  Tekniker
 • Arbeidsoppgaver: Telemetri, Fjernstyring og Kommunikasjon
 • Direktenr: 75549254
 • Mobilnr: 41200212
 • E-post: morten.nygaard@nordlandsnett.no
 • Olav Vedal

  Teleingeniør
 • Arbeidsoppgaver: Telemetri, Fjernstyring og Kommunikasjon
 • Direktenr: 75549255
 • Mobilnr: 47858639
 • E-post: olav.vedal@nordlandsnett.no
 • Ragnar Johnsen

  Leder divisjon plan
 • Arbeidsoppgaver: Prosjektering/planlegging. Kontaktperson anbud/tilbud
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 91560716
 • E-post: ragnar.johnsen@frostkraft.no
 • Ragnar Ofstad

  Ingeniør
 • Arbeidsoppgaver: Meldingsbehandling, Energimåling, Jordfeil
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 97085892
 • E-post: ragnar.ofstad@nordlandsnett.no
 • Roger Randulf

  Rådgiver DLE
 • Arbeidsoppgaver: Tilsyn av bolig og næringsbygg
 • Direktenr: 75545132
 • Mobilnr: 97664061
 • E-post: roger.randulf@nordlandsnett.no
 • Rolf Støver

  Rådgiver - kunde
 • Arbeidsoppgaver: Avregning, Fakturering, Innfordring
 • Direktenr: 75545106
 • Mobilnr: 94829098
 • E-post: rolf.stover@nordlandsnett.no
 • Svein Bøe

  Tekniker
 • Arbeidsoppgaver: Meldingsbehandling
 • Direktenr: 75545093
 • Mobilnr: 97060335
 • E-post: svein.boe@nordlandsnett.no
 • Tarjei Benum Solvang

  Sivilingeniør Nettutredninger
 • Arbeidsoppgaver: Nettutvikling og AMS
 • Direktenr: 75545128
 • Mobilnr: 95982694
 • E-post: tarjei.solvang@nordlandsnett.no
 • Terje Sagvik

  Prosjektleder
 • Arbeidsoppgaver: Planlegging/prosjektoppfølging, Sjøkabelanlegg
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 95730456
 • E-post: terje.sagvik@nordlandsnett.no
 • Thor Magne Hoff

  Sonesjef Rødøy, Lurøy og Træna
 • Arbeidsoppgaver: Nettdrift og nettutbygging
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 91706783
 • E-post: thor.magne.hoff@nordlandsnett.no
 • Tore Knutsen

  Ingeniør
 • Arbeidsoppgaver: DLE, Planlegging, Anleggsbidrag, Gravemeldinger
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 90552902
 • E-post: tore.knutsen@nordlandsnett.no
 • Trond Esben Nilssen

  Prosjektleder plan/prosjekt
 • Arbeidsoppgaver: Prosjektering/planlegging distribusjons-/regionalnett
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 91695637
 • E-post: trond.esben.nilssen@frostkraft.no
 • Trond Nilssen

  Tilsynsingeniør
 • Arbeidsoppgaver:
 • Direktenr: 75545127
 • Mobilnr: 97102414
 • E-post: trond.ni@frostkraft.no
 • Trygve Bent Johansen

  Prosjektleder plan/prosjekt
 • Arbeidsoppgaver: Prosjektering i distribusjons-og regionalnett
 • Direktenr:
 • Mobilnr: 91888036
 • E-post: trygve-bent.johansen@frostkraft.no
 • Unn Anita Johansen

  Rådgiver kunde
 • Arbeidsoppgaver: Avregning, Fakturering, Innfordring
 • Direktenr: 7554545066
 • Mobilnr:
 • E-post: unna.johansen@bodoenergi.no
 • Øystein Megård

  Tekniker
 • Arbeidsoppgaver: Vedlikehold- Invistering Linje/Kabel
 • Direktenr: 75549258
 • Mobilnr: 48039371
 • E-post: oystein.megard@nordlandsnett.no