Konsernet Bodø Energi

Virksomhetens art og tilholdssted Bodø Energi AS er morselskap i konsernet Bodø Energi. Selskapet utøver eierskap datterselskap og har også mindre eierposter i andre selskapet. Videre leverer selskapet tjenester innenfor økonomi/regnskap, personal, kvalitet og IT til datterselskapene. Bodø Energi AS har hovedkontoret sitt i Bodø og er 100 % eid av Bodø Kommune.
 

     

Posisjon og Visjon

Bodø Energi jobber for kontinuerlig å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier.
Gjennom deltakelse i konkrete prosjekter ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn.

Selskapets visjon er: Bodø Energi - med kraft til utvikling.

Verdier

Kunder, eiere, samarbeidspartnere og myndigheter forventer og krever at vi utøver vår virksomhet med en forutsigbar og god forretningsetikk.
For å lykkes er det viktig at alle medarbeidere i den daglige virksomhet forstår og etterlever et felles sett av verdier og etiske retningslinjer.

Våre verdier er: Positiv – Ansvarlig – Respekt - Kvalitet