Utbyggingsinformasjon

Oversiktkartet viser pågående og planlagte utbyggingsstrekninger i
BE Varmes konsesjonsområde.


Image


Hovedtraséer for fjernvarmen
Ferdigstilte traseer strekker seg fra nye brannstasjonen og Olav V gate i sør til Sjøgata i sentrum. Fjernvarmenettet vokser stadig og rekkefølgen er avhengig hvor nye bygg blir etablert og hvor nye aktuelle kunder finnes. 
BE Varme samordner gravingen med blandt annet Bodø Kommune som oppgraderer vann- og avløpssystemene i deler av byen.

 
Bodøsjøen
I tillegg til nettet i sentrum leverer vi også fjernvarme til flere bygg i Bodøsjøen. Dette vil på sikt knyttes sammen med nettet i sentrum slik at det blir et sammenhengende nett.