Nordland Elsikkerhet AS

Nordland Elsikkerhet AS er et datterselskap eid av Bodø Energi, hvor Bodø Energi eier 76 % ,  Fauske Lysverk eier 19 % og Rødø-Lurøy Kraftverk AS eier 5%. Selskapet ble etablert i oktober 2003, først og fremst for å ivareta eierselskapenes lovpålagte tilsyn med elektriske anlegg.

ImageNordland Elsikkerhet har etter hvert utviklet seg til et kontrollselskap som betjener nettselskaper fra Nordkapp til Helgeland.

 

For tiden utfører Nordland Elsikkerhet tilsyn med elektriske anlegg for Det lokale elektrisitetstilsyn ved:
 


Nordland Elsikkerhet har også vært benyttet til interne revisjoner og tilsyn ved Yara i Glomfjord

 

Selskapet har 7 ansatte,  har hovedkontor i Bodø og avd.kontor på Fauske og avd. kontor på Sleneset.