Konsern

 Konsernets hovedvirksomheter er innenfor infrastruktur og omfatter følgende områder: distribusjon og salg av elektrisk kraft, utleie av fibernett og distribusjon og salg av fjernvarme. Videre har konsernet entreprenørvirksomhet og tilsyn av elnett. Bodø Energi AS har følgende datterselskap:

  • Nordlandsnett AS (85,4 % eierskap)
  • Frost Kraftentreprenør AS (51 % eierskap)
  • BE Kraftsalg AS (100 % eierskap)
  • BE Varme AS (100 % eierskap)