COVID-19 / Korona-virus: Våre tiltak for å hindre smitte

Bodø Energi konsernet gjennomfører tiltak for å hindre koronasmitte

4. januar 2020

 

Som leverandør av kritisk infrastruktur har Bodø Energi konsernet egne beredskapsplaner. Vi tar på alvor myndighetenes anbefalinger og har nå oppdatert disse slik at vår virksomhet kan bidra til å begrense smittefaren for koronaviruset. 

Det er ingen, eller har vært kjente smittetilfeller blant våre ansatte eller nære relasjoner.

 

På generell basis følger Bodø Energi konsernet rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Vi tar på alvor dette med hoste- og håndhygiene, kollektivreiser, konferansedeltakelser, symptomer og testing.

 

Nedenfor er Bodø Energi konsernets liste over tiltak som ble vedtatt i konsernledelsen den 3. januar 2021. 

 

 

Kontakt:

 

Bodø Energi, Konsernsjef Arne Juell – 900 88 756. arne.juell@bodoenergi.no

Bodø Energi Kraftsalg, Direktør Ole Angellsen – 47463626. ole.angellsen@bodoenergi.no

Bodø Energi Varme, Direktør Monica H. Fjellstad – 48996154. monica.fjellstad@bodoenergi.no

Frost Kraftentreprenør, Direktør Øystein Wik – 90573356. oystein.wik@frostkraft.no

 


Tiltak for konsernet Bodø Energi i forbindelse med koronaviruset.

 

1) Vi gjeninnfører ordningen med primært å ha hjemmekontor.

2) Vi slipper ikke eksterne inn i våre lokaler. 

3) Vi skal ikke ha fysiske møter, verken internt eller eksternt.

4) Flyreiser skal ikke foretas uten at det er absolutt nødvendig og skal godkjennes av meg.

5) Vi oppfordrer til å bruke ansiktsmaske på alle kollektive transportmidler. 

6) De som MÅ fysisk på jobb, må sørge for minimumsavstand på 2 meter til andre.

 

 

Ledelsen oppfordrer den enkelte til å etterleve disse tiltakene også i privat sammenheng.
Det vil i tillegg gjelde en del egne regler/tiltak for det enkelte selskap.

 

Vårt datterselskap Bodø Energi Varme er en beredskapsorganisasjoner med kritisk ansvar for varmeinfrastruktur til ca. 70 kundepunkt (leilighets- og næringsbygg). Selskapet har beredskapsplaner for en rekke ulike scenarier, og hadde høst 2020 NVE på tilsyn (uten avvik). 

 

Vårt datterselskap Frost Kraftentreprenør utfører den operative beredskapen på den kritiske elektriske infrastrukturen. Bodø Energi Kraftsalg er tilgjengelig på telefon, e-post og gjennom sosiale medier. De har i stor grad hjemmekontor, og har stengt kundemottaket i Energihuset i Jernbaneveien.   

Vi vet at dette er omfattende tiltak, men vi anerkjenner myndighetenes råd. Derfor ønsker vi å gjennomføre tydelige tiltak for å unngå smittefaren av koronaviruset og bidra til trygghet for våre egne medarbeidere, samt det samfunnet Bodø Energi er en del av.

 

Nyttige linker:

Link til Folkehelseinstituttets informasjonsside:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/  


Link til Norsk Helsenett:
https://helsenorge.no/koronavirus


Link til Helsedirektoratets informasjonsside:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus


Link til Bodø Kommunes tiltakssider:
https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/