COVID-19 / Korona-virus: Våre tiltak for å hindre smitte

Bodø Energi konsernet gjennomfører tiltak for å hindre koronasmitte

30.aprils 2020

 

Som leverandør av kritisk infrastruktur har Bodø Energi konsernet egne beredskapsplaner. Vi har nå utvidet disse slik at vår virksomhet kan bidra til å begrense smittefaren for koronaviruset. 

 

På generell basis følger Bodø Energi konsernet rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Vi vurderer løpende risiko og sårbarhet i hele vår egen organisasjon. Vi har bl.a. vurdert det slik at jobbreiser ikke gjennomføres uten at det gis særskilte tillatelser fra nærmeste direktør i det enkelte selskap. Det samme gjelder for deltagelse på møter og konferanser. Vi har også bedt ansatte om å etterleve tiltakene i privat sammenheng.

 

Nedenfor er Bodø Energi konsernets liste over tiltak som ble vedtatt i konsernledelsen den 12. mars 2020. Konsernledelsen følger utviklingen tett, og vil iverksette eventuelle oppdaterte tiltak i den kommende tiden. Tiltakene er tilpasset vårt konsern, men kopier gjerne tiltakene og tilpass dem til din egen virksomhets om du ønsker.

 

Bodø Energi konsernet vurderer situasjonen tett og har blant annet pålagt våre ansatte ulike møte- og reiserestriksjoner, samt lagt til rette for at alle som kan, jobber hjemmefra. Dette for at vi som konsern skal hindre smittespredning og sikre strøm- og varmeforsyningen i vårt konsesjonsområde. Vi følger også myndighetenes råd i forhold til karantene og våre ansatte må nå følge disse. Det er ingen kjente smittetilfeller blant våre ansatte.

Våre datterselskap Nordlandsnett og Bodø Energi Varme er en beredskapsorganisasjoner med kritisk ansvar for hhv EL-infrastruktur til ca 40.500 kunder, og varmeinfrastruktur til ca. 70 kundepunkt. Begge selskapene har beredskapsplaner for en rekke ulike scenarier. 

 

Vårt datterselskap Frost Kraftentreprenør utfører den operative beredskapen på den kritiske elektriske infrastrukturen. Bodø Energi Kraftsalg er tilgjengelig på telefon, e-post og gjennom sosiale medier. De har i stor grad hjemmekontor, og har stengt kundemottaket i Energihuset i Jernbaneveien.   

Vi vet at dette er omfattende tiltak, men vi anerkjenner myndighetenes råd. Derfor ønsker vi å gjennomføre tydelige tiltak for å unngå smittefaren av koronaviruset og bidra til trygghet for våre egne medarbeidere, samt det samfunnet Bodø Energi er en del av.

 

Kontakt:

Bodø Energi, Konsernsjef Arne Juell – 900 88 756. arne.juell@bodoenergi.no

Bodø Energi Kraftsalg, Direktør Ole Angellsen – 47463626. ole.angellsen@bodoenergi.no

Bodø Energi Varme, Direktør Monica H. Fjellstad – 48996154. monica.fjellstad@bodoenergi.no

Frost Kraftentreprenør, Direktør Øystein Wik – 90573356. oystein.wik@frostkraft.no

Nordlandsnett, Direktør Harald M. Andreassen – 951 78 755. harald.m.andreassen@nordlandsnett.no

 

 

 

Tiltak for konsernet Bodø Energi i forbindelse med koronaviruset.

 1. Det viktigste tiltaket er fortsatt å sørge for god hoste- og håndhygiene. Unngå å håndhilse og gi klemmer. Forsøk å opprettholde 1 meters avstand til personer rundt deg.                              
 2. For personell som har mulighet – skal det primært brukes hjemmekontor. Det åpnes for at personer kan oppholde seg på jobb. Regelen om 1 meters avstand gjelder. Det enkelte selskap vil lage sine egne skreddersydde regler for gjennomføring.
 3. For personell der hjemmekontor ikke er aktuelt, vil det av linjeleder tilrettelegges for å utføre arbeid med minst mulig smitterisiko.
 4. Jobbreise med offentlig transportmidler er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra direktør i det enkelte selskap.
 5. Deltakelse på konferanser eller arrangementer er ikke tillatt uten tillatelse fra direktør i det enkelte selskap.
 6. Møtevirksomhet skal avvikles elektronisk. Fysiske møter kan avholdes hvis det er nødvendig for maks fem personer og hvor det er mulig å ha minimum 1 meters avstand mellom deltagerne. Den enkelte direktør kan gjøre unntak fra antall deltagere i spesielle tilfeller.
 7. Kundemottakene stenges.
 8. Unngå kollektivtransport i perioder med mye trafikk.
 9. Om du har tegn / symptomer til luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber eller sår hals: Ikke møt opp på jobb – kontakt din nærmeste leder for avklaring av arbeidssituasjon. Følg folkehelseinstituttets regler for testing. 
 10. Vi ber ansatte som mottar svar på testresultater for koronasmitte, orientere nærmeste leder om resultatet, slik at organisasjonen kan være orientert om smittetilfeller på arbeidsplassen.
 11. Om koronaviruset blir en langvarig pandemi vil det av driftssikkerhetshensyn kunne være nødvendig å endre godkjente turnus- og ferieplaner. 

 

Ledelsen oppfordrer den enkelte til å etterleve disse tiltakene også i privat sammenheng.
Det vil i tillegg gjelde en del egne regler/tiltak for det enkelte selskap.

 

Nyttige linker:

Link til Folkehelseinstituttets informasjonsside:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/  


Link til Norsk Helsenett:
https://helsenorge.no/koronavirus


Link til Helsedirektoratets informasjonsside:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus


Link til Bodø Kommunes tiltakssider:
https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/