COVID-19 / Korona-virus: Våre tiltak for å hindre smitte

Bodø Energi konsernet gjennomfører tiltak for å hindre koronasmitte

7. april 2021

 

Som leverandør av kritisk infrastruktur har Bodø Energi konsernet egne beredskapsplaner. Vi tar på alvor myndighetenes anbefalinger og har nå oppdatert disse slik at vår virksomhet kan bidra til å begrense smittefaren for koronaviruset. 

Det er ingen, eller har vært kjente smittetilfeller blant våre ansatte eller nære relasjoner.

 

På generell basis følger Bodø Energi konsernet rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Vi tar på alvor dette med hoste- og håndhygiene, kollektivreiser, konferansedeltakelser, symptomer og testing.

 

Bodø Energi følger de til enhver tid anbefalte og vedtatte retningslinjene. 

 

 

Kontakt:

 

Bodø Energi, Konsernsjef Arne Juell – 900 88 756. arne.juell@bodoenergi.no

Bodø Energi Kraftsalg, Direktør Ole Angellsen – 47463626. ole.angellsen@bodoenergi.no

Bodø Energi Varme, Direktør Monica H. Fjellstad – 48996154. monica.fjellstad@bodoenergi.no

Frost Kraftentreprenør, Direktør Øystein Wik – 90573356. oystein.wik@frostkraft.no

 

 

Vi anerkjenner at de nasjonale tiltakene er omattende, men vi mener myndighetenes råd er gode anbefalinger for å holde smitten og smittefaren nede. Derfor ønsker vi å gjennomføre tydelige tiltak for å unngå smittefaren av koronaviruset og bidra til trygghet for våre egne medarbeidere, samt det samfunnet Bodø Energi er en del av.

 

Nyttige linker:

Link til Folkehelseinstituttets informasjonsside:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/  


Link til Norsk Helsenett:
https://helsenorge.no/koronavirus


Link til Helsedirektoratets informasjonsside:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus


Link til Bodø Kommunes tiltakssider:
https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/