Nordlandsnett

ImageNordlandsnett eier strømnettet i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna kommune, og overfører strøm til kunder i disse kommunene.
Nettleie må du betale til Nordlandsnett, som er ditt lokale nettselskap, uavhengig hvilken kraftleverandør du har.
Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.
Nordlandsnett har nordnorges nest rimeligste nettleie .
(Ref  www.nve.no )
Se egen nettside for Nordlandsnett