Konsernledelse

 
Image
  ARNE JUELL
  Konsernsjef

 
 Bilde
  LISBETH BRANDSLET
  Økonomidirektør
 
Image
  HARALD M. ANDREASSEN
  Direktør Nordlandsnett
  
Bilde
  MONIKA ANDREASSEN
  Direktør BE Varme

Image
  ARNE JUELL
  Direktør Frost Kraftentreprenør
   
Bilde

 

  
 OLE ANGELLSEN
 Direktør Kraftsalg