Historien

  

 • 1909 - Bodø Kommunale Elektricitetsverk er en realitet etter at Bodø Kommune i 1908 bestemte seg for ”at anlægge et elektricitetsverk med Møllestø – Breivafos i Breivaelven i Bodin med overføringsledning til Bodø.” Breiva Kraftstasjon ble igangsatt 1. mai 1909. ”Kraftstationen bestaar af 2 Generatorer à 175 kW, til sammen 350 kW.”

 • 1917 - Bertnes Kraftstasjon blir igangsatt i oktober 1917, et maskinaggregat på 450 kVA.

 • 1921 - Et nytt maskinaggregat blir igangsatt i Bertnes Kraftstasjon – 550 kVA

 • 1924 - Bodin kraftstasjon er ferdigbygd etter 6 års anleggsvirksomhet. Anlegget ved Heggmovatnet var i stand til å levere 36 mill. kWh per år.

 • 1940 - Den 27. mai blir Bodø bombet. Strømmen var borte fra 27. mai til 6. juni.

 • 1948 - A/L Kjerringøy Kraftlag blir formelt stiftet den 11. januar.

 • 1949 - Konstituerende generalforsamling for Salten Kraftlag A/L blir holdt i Bodø, hvor Bodø og Skjerstad deltok.

 • 1954 - Den 20. desember blir strømmen satt på til abonnentene på Kjerringøy.

 • 1956 - A/L Salten Kraftsamband blir konstituert. Bodin og Bodø Kommune har til sammen 50 andeler av totalt 61 i selskapet.

 • 1959 - Salten Kraftsamband A/Ls administrasjon legges til Bodø under Bodø Elverk. Det blir av Bodin Kraftverk lagt sjøkabel ut til Landegode.

 • 1960 - Breiva Kraftstasjon og Bertnes Kraftstasjon nedlegges.

 • 1968 - Sammenslåing mellom Bodin Kommune og Bodø Kommune. Bodø Elverk sammenslåes med Bodin Kraftverk. Kjerringøy Kraftlag blir overdratt til Bodø kommunale Elektrisitetsverk.

 • 1973 - Bodø Elverk flytter inn i nye kontorer i Sivert Nielsensgate 52.

 • 1975 - Salten Kraftsamband A/S utvides ved at flere kommuner kommer med som eiere. Salten Kraftlag A/L sammensluttes med Salten Kraftsamband A/S. Salten Kraftsamband A/S etablerer egen administrasjon i Sivert Nielsensgate 52.

 • 1978 - I desember flytter administrasjonen i Salten Kraftsamband A/S til Fauske.

 • 1981 - Den nyrestaurerte kraftstasjonen på Heggmoen blir satt i drift i november.

 • 1983 - Lagerbygget i Olav V. Gate 104 tas i bruk.

 • 1984 - Bodø Elverk er 75 år. Det utgis bok i forbindelse med jubileet som blir feiret den 12. oktober med 280 gjester.

 • 1992 - Bodø Energi AS’ første driftsår.

 • 1994 - Stormyra fjernvarmeverk som utnytter spillvarme fra Løvolds Industrier blir satt i drift.

 • 1995 - Undfossen Kraftverk er fornyet og settes i drift i oktober.

 • 2002 - Den 18. februar flytter Bodø Energi AS inn i Energihuset i Jernbaneveien 85.
 • 2006 - Fra 2006 ble Skjerstad Kraftlag fusjonert inn i Bodø Energi
 • 2007 - Fra 1. januar 2007 ble Bodø Energi AS omdannet til et konsern med et morselskap, Bodø Energi AS og 4 datterselskaper, BE Kraftsalg , BE Nett AS, BE Energimontasje AS og BE Produksjon AS.
 • 2008 - Vi kjøpte nettet i Beiarn og Gildeskål fra Sjøfossen Energi
 • 2009 - Bodø Energi AS fyller 100 år og feirer dette med flere arrangementer for byens innbyggere.

 • 2011 - Bodø Energi AS selger BE produksjon til Salten Kraftsamband, og kjøper regionalnettet i Salten fra Salten Kraftsamband
 • 2014 - Nettvirksomheten til Dragefossen Kraftanlegg legges inn i Nordlandsnett AS
 • 2015 - Konsernet har som strategi å ta en aktiv rolle i restrukturerering av bransjen i regionen.
Nordlandsnett AS avtalte kjøp av nett- og entreprenørvirksomheten til Rødøy - Lurøy Kraftverk AS med overtakelse 01.01.16.
Bodø Energi AS kjøpte 100 % aksjepost i Sjøfossen Entreprenør AS
Bodø Energi AS kjøpte 100 % aksjepost i Fram Kraftentreprenør AS
BE Varme sitt biobrenselseanlegg, Keiseren, startet opp drift med levering av fjernvarme.
 
Bilde
Arbeidsgutter i Bodø Elverk fra 1930, fra venstre; Rasmus Rasmussen, Olav Wågønes, Johan Wågønes, Håkon Nystad, Karl Nystad, Johannes Olsen, Birger Wake, Arnt Eliassen og Roald Brembo.