Hvem kan få fjernvarme

For at en kunde skal kunne benytte fjernvarme må bygget ha oppvarming basert på vannbåren varme og ligge innenfor konsesjonsområdet. Nye bygg over 500 m2 vil automatisk få tilbud om fjernvarme. Eksisterende bygg, i hovedsak boligblokker og næringsbygg der man har vannbåren varme vurderes i hvert tilfelle.

Vi har kartlagt de fleste byggene i Bodø med vannbåren varme og laget en plan for når disse kan tilknyttes i tid.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!