Konsernstyre

MORTEN MELÅ

Styrets leder
 
THERESE TROSET ENGAN
Nestleder
 
ANNE MARI HAUGEN
Styremedlem
 
ARE INGULFSVANN
Styremedlem
 
ØYSTEIN WIIK
Styremedlem
 
GARD JOHANSEN
Ansatterepresentant

ROGER NORDLAND
Ansatterepresentant