FORRETNINGSUTVIKLER

 

 

Bodø Energi AS er et konsern eid av Bodø Kommune, og består av fire datterselskaper: BE Kraftsalg AS, BE Varme AS, Frost Kraftentreprenør AS og Nordlandsnett AS. I tillegg er det stabsfunksjoner i morselskapet. Konsernet har pr. i dag ca. 300 medarbeidere, og hovedkontoret ligger i Bodø. Bodø
Energi AS jobber kontinuerlig med å videreutvikle og effektivisere eksisterende virksomhet og utvikle ny virksomhet til beste for samfunnet, kundene og eier.

 

 

FORRETNINGSUTVIKLER


Vi søker etter en kreativ, innovativ og framtidsrettet person som kan bidra til at Bodø Energi tar steg innenfor den digitale verden og som bidrar til den teknologiske utviklingen i konsernet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Se på mulige forretningsområder for Bodø Energi med datterselskaper som følge av og med hjelp av ny teknologi og digitalisering.
 • Utvikle nye produkter og løsninger ved hjelp av ny teknologi og digitalisering.
 • Ha et overordnet perspektiv og samarbeide med «teknologiansvarlige» i hele konsernet.
 • Delta og være aktiv i eksterne fora, allianser og prosjekter som fremmer ny teknologi, særlig knyttet til «Ny by-prosjektet», men også ut i fra dagens utfordringer.
 • Du vil rapportere til konsernsjefen og være en del av konsernledelsen.

 

Vi søker deg som har høyere utdanning, gjerne teknisk/teknologisk.

 

I tillegg bør du ha:

·         Engasjement for nye energiløsninger og framtidens forretningsmodeller.

·         Gode kunnskaper innenfor IKT og digitale løsninger.

·         Evne til å arbeide i grensesnittet mellom kommersielle og tekniske problemstillinger.

Ønskede egenskaper:

 • Du er nysgjerrig og opptatt av utvikling.
 • Du er en pådriver og skaper resultater, både alene og sammen med andre.
 • Du er både selvstendig og teamorientert.
 • Du bygger gode relasjoner både internt i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig, og både på norsk og på engelsk.

 

Vi tilbyr:

 • En sentral stilling i en spennende og framtidsrettet virksomhet.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling.

 

Flere opplysninger kan fås ved å henvende seg til konsernsjef i Bodø Energi AS, Arne Juell på tlf. 900 88 756 eller arne.juell@bodoenergi.no

 

Søk her

 

Arbeidssted: Bodø

Søknadsfrist: 10. februar 2019.