Ny energisentral

Biovarmesentral på Rønvikjordet i Bodø


Høsten 2015 ble hovedvarmesentralen til fjernvarmenettet i Bodø idriftsatt. Den nye sentralen har fått navnet "Keiseren" da den står forran den kjente og populære Keiservarden.

Varmesentralen vil bruke biobrensel i form av returflis til oppvarming av fjernvarme. Returflisen leveres fra regionen og er en overskuddsmasse som tidligere ble fraktet lengre distanser. Anlegget har en biokjel med 12 MW installert effekt som produserer varme, og moderne renseteknologi som gir marginale utslipp. I tillegg har anlegget 10 MW spisslastkjel til kalde dager og to effektreservekjeler for driftssikkerhet.

Image

Sentralen er behandlet i BE Varmes fjernvarmekonsesesjon i Bodø Kommune. Konsesjonen er tildelt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.