Samfunnsregnskap

Samfunnsregnskapet viser at verdiskapningen utgjorde 680 mill kr i konsernet Bodø Energi i 2017 og fordeles til lokalsamfunnene i Nord Norge som følger (i 1000 kr) :
Bilde

Samfunnsengasjement

Konsernet er meget opptatt av, og bevisst på, sitt samfunnsansvar. Dette kommer til uttrykk på flere måter, både gjennom deltakelse i spesielle prosjekter, sponsing av lag og foreninger samt støtte til samfunnsnyttige formål. Målet med samfunnsengasjementet er å skape attraktive nærmiljø for våre kunder, for å rekruttere og beholde arbeidskraft og generelt utvikle et godt samfunn å bo i.