Beregning av pris på fjernvarme


Prisen for fjernvarme følger strømprisen der man bor og avregnes hver måned. Ønsker du mer informasjon om pris på fjernvarme, kontakt oss.

Energilovens § 5-5 finner informasjon om pris på fjernvarme til bygg medtilknytningsplikt.

 Prismodell fjernvarme nye bygg (19.12.2018)

 Prismodell fjernvarme eksisterende bygg (19.12.2018)

I prismodellen over vises det til at nettleie for fjernvarme følger Nordlandsnett sine til en hver tid gjeldende tariffer for elektrisk kraft. 

 

Nettleie Nordlandsnett