Priser og avtaler for fjernvarme i Bodø


Avtaler Fjernvarme

I oversikten under kan du laste ned avtaler for bestilling av fjernvarme.
 
Tilknytningsavtale fjernvarme (15.07.2015)

 

Energi- og effektskjema (28.04.2017)

 

Standard leveringsvilkår for fjernvarme (15.07.2015)

 

Avtale for levering av fjernvarme (29.08.2016)

 

Priser Fjernvarme 

Prising av fjernvarme er regulert i ” LOV 1990-06-29 nr. 50: Lov om produksjon, omforming, overføring,
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven) , Kapittel 5, § 5-5:
”Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde…”.
 
Prismodell fjernvarme nye bygg (07.01.2015)

Prismodell fjernvarme eksisterende bygg (07.01.2015)
 
I prismodellen over vises det til at nettleie for fjernvarme følger Nordlandsnett sine til en hver tid gjeldende tariffer for elektrisk kraft.
 
Nettleie Nordlandsnett