Bioanlegget Keiseren

Varmesentralen bruker miljøvennlig returtreflis fra regionen til oppvarming av fjernvarme. Ved å benytte returtreflis omdanner vi noe som ellers ble behandlet som avfall og sendt lengre distanser for prosessering - til f.eks Sverige eller Sør-Norge - til en verdifull ressurs. Returtreflis blir på Keiseren utnyttet for å lage miljøvennlig varme! Anlegget har en biokjel på 12 MW som produserer varme, og moderne renseteknologi kontrollerer utslipp.

 

Det tas prøver av hvert enkelt hengerlass levert med flis, og måles i tillegg kontinuerlig for blant annet støv, CO, NOx, HCI. Etter at røyken har gått igjennom flere behandlingsprosesser, er det tilslutt tilnærmet damp som kommer ut av pipa. Den varme luften kondenserer mot kald luft på utsiden, derfor blir det en visuell røykfane på kaldere dager og når flisen inneholder høy fuktprosent. På toppen av pipa er det installert målestatsjon som kontinuerlig måler alt som slippes ut, og skulle utslippene være over regulerte verdier, går det en alarm og tilfellet må rapporteres til fylkesmannen.

Bilde
Alle fjernvarmeselskaper innsender informasjon til SSB årlig, på fjernkontrollen.no kan du se statistikk for hvert enkelt anlegg i Norge. Bildet er lånt av fjernkontrollen og illustrerer Keiseren's energikilder for 2018.


Sentralen er behandlet i BE Varmes fjernvarmekonsesesjon i Bodø Kommune. Konsesjonen er tildelt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Bilde
Fra innsiden av Keiseren.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
Bilde
Fra fliskammeret, hvor den høyteknologiske robotarmen selv flytter og fordeler flis.