Om Fjernvarme

Som fjernvarmekunde får du en sikker, forutsigbar og miljøvennlig oppvarmingskilde.


Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Bioanlegget Keiseren benytter returtreflis fra lokale leverandører til å varme opp vann, men det er også mulig å bruke spillvarme fra industri, bioolje eller f.eks skogsflis blandet med hageavfall. På Keiseren varmes vannet opp til over 100C før det sendes rundt i byen og når vannet har fragitt varme og har en temperatur på ca. 60C, sendes det tilbake til Keiseren for å bli oppvarmet på nytt.

 Bilde

Distribusjon

Vannet distrubueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom godt isolerte rør, med høyteknologiske målinger. Rørene legges i grøfter, ofte som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler.

 

Infrastruktur hos kunde

Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registeres med energimålere, like enkelt som bruk av elekstrisitet. Keiseren har vaktansvarlige hele døgnet, og personalet kan enkelt overvåke nettet i byen, samt driften i de enkelte bygg via kundesentralen. Ved feil kan personalet kontaktes via vakttelefon, og rykke ut til bygg for å utbedre eventuelle feil.

 

Fordeler med tilknytning til fjernvarmeanlegg 

  • Fjernvarmeanlegget er definert som samfunnsmessig rasjonelt av NVE, og er en del av kommunens planarbeid.

  •  Ingen stor investering i egen varmesentral.

  •  Ingen drift av egen varmesentral.

  • Vannbåren varme gir godt inneklima.
  • Leveringssikkert.
  •  Nesten 100% av varmen kan dekkes av miljøvennlig grunnlast.

  •  Alle utslipp kontrolleres og renses i en større varmesentral, som er underlagt utslippskrav.

  •  Fjernvarme skal i henhold til energiloven paragraf 5.5 ikke være dyrere enn alternativ energiform (strøm).

 Bilde

 

Fjernvarme er bygget ut eller er under utbygging i 92% av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere.

 

Mer info hos Norsk Fjernvarme