Informasjon


Utbygger eller planlegger for tilknytning?

I følgende dokument finner du tekniske retningslinjer for utbygger og kunder som tilknyttes fjernvarmenettet til BE Varme:
Tekniske retningslinjer for tilknytning (23.07.2015)
Her kan du lese om hvilke muligheter fjernvarmen gir og hvilke forutsetninger som kreves. 
 

Grave nært fjernvarmerør? 

Bodø er en by i vekst med mange graveprosjekter. For å ivareta sikkerhet til entreprenører og fjernvarmenett - se våre Graveregler