Utbyggingsinformasjon

Bodø Energi Varme arbeider kontinuerlig med utbygging av fjernvarmenettet, og har i dag omtrentlig 70 kunder påkoblet. Under vises konsesjonsområdet og en oversikt over dagens fjernvarmenett.
 

Konsesjonskart fjernvarme Bodø
Konsesjonsområdet.
 


Hovedtraséer for fjernvarmen

Ferdigstilte traseer strekker seg fra nye brannstasjonen og Olav V gate i sør til Sjøgata i sentrum. Fjernvarmenettet vokser stadig og rekkefølgen er avhengig hvor nye bygg blir etablert og hvor nye aktuelle kunder finnes. 
BE Varme samordner gravingen med blandt annet Bodø Kommune som oppgraderer vann- og avløpssystemene i deler av byen.