Bodø Energi Varme

 BE Varme AS leverer bærekraftig fjernvarme til Bodø byImage

Sammen jobber vi for det grønne skiftet!

Bilde

BE Varme AS startet i 2012 utbygging av nytt distribusjonsnett for fjernvarme i Bodø, og november 2015 ble energianlegget åpent og driftsatt. Fjernvarmenettet strekker seg fra Hovdejordet via Stormyra og til Bodø Sentrum. Hovedsentralen Keiseren er et biovarmeanlegg på Rønvikjordet i Bodø, basert på returtreflis fra regionen. Herfra blirfornybar og miljøvennlig varme levert i fjernvaremnettet.

 

Trykk på bildet (til venstre) for å se film og mer informasjon om Keiseren på Rønvikjordet.


Informasjon om biosentralen:

Varmesentralen har en 12 MW biokjel for returtreflis som grunnlast, samt to stykk 10 MW LPG gasskjeler som reservelast. I tillegg fungerer en 10 MW høyspentkjel plassert et annet sted i nettet som spisslast.

  

Ren Varme. Rett på døren.

 

Bodø Energi Varme gjennomfører tiltak for å hindre koronasmitte

13. mars 2020

Som leverandør av kritisk infrastruktur har Bodø Energi konsernet egne beredskapsplaner. Vi har nå utvidet disse slik at vår virksomhet kan bidra til å begrense smittefaren for koronaviruset. 

På generell basis følger Bodø Energi konsernet rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Vi vurderer løpende risiko og sårbarhet i hele vår egen organisasjon. Vi har bl.a. vurdert det slik at jobbreiser ikke gjennomføres uten at det gis særskilte tillatelser fra nærmeste leder i det enkelte selskap. Det samme gjelder å ikke delta på konferanser og møter. Vi har også bedt ansatte om å etterleve tiltakene også i privat sammenheng.

 

Nedenfor er Bodø Energi konsernets liste over tiltak som ble vedtatt i konsernledelsen den 12. mars 2020. Konsernledelsen følger utviklingen tett, og vil iverksette eventuelle oppdaterte tiltak i den kommende tiden. Tiltakene er tilpasset vårt konsern, men kopier gjerne tiltakene og tilpass dem til din egen virksomhets om du ønsker.

 

Bodø Energi Varme vurderer situasjonen tett og har blant annet pålagt våre ansatte ulike møte- og reiserestriksjoner, samt lagt til rette for at alle som kan, å jobbe hjemmefra. Dette for at Bodø Energi skal kunne sikre varmeforsyningen i vårt konsesjonsområde. Vi følger også myndighetenes råd i forhold til karantene og våre ansatte må nå følge disse. Det er ingen kjente smittetilfeller blant våre ansatte.

Bodø Energi Varme er en beredskapsorganisasjon med ansvar for varmeinfrastrukturen til våre kunder på Bodøhalvøyen.

 

– Vi har beredskapsplaner for en rekke ulike scenarier, sier Direktør Monica H. Fjellstad.Vi vurderer situasjonen tett og har blant annet pålagt våre ansatte ulike møte- og reiserestriksjoner, samt lagt til rette for at alle som kan, å jobbe hjemmefra. Dette for at vi som selskap skal hindre smittespredning, ivareta sikkerheten til våre ansatte, samt sikre varmeforsyningen til våre kunder. Vi følger også myndighetenes råd i forhold til karantene og våre ansatte må nå følge disse. Det er ingen kjente smittetilfeller blant våre ansatte. 

 

Kontakt:

Bodø Energi, Konsernsjef Arne Juell – Tlf. 900 88 756. arne.juell@bodoenergi.no

Bodø Energi Varme, Direktør Monica H. Fjellstad – Tlf. 48996154. monica.fjellstad@bodoenergi.no

 

 

Tiltak for konsernet Bodø Energi i forbindelse med koronaviruset.

 

  1. Det viktigste tiltaket er fortsatt å sørge for god hoste- og håndhygiene. Unngå å håndhilse og gi klemmer. Forsøk å opprettholde 1 meters avstand til personer rundt deg.                           
  2. For personell som har mulighet – skal det primært brukes hjemmekontor (sørg for at pc og annet nødvendig utstyr blir tatt med hjem).
  3. For personell der hjemmekontor ikke er aktuelt, vil det av linjeleder tilrettelegges for å utføre arbeid med minst mulig smitterisiko.
  4. Jobbreise med offentlig transportmidler er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra direktør i det enkelte selskap.
  5. Deltakelse på konferanser eller arrangementer er ikke tillatt uten tillatelse fra direktør i det enkelte selskap.
  6. Møtevirksomhet skal avvikles elektronisk.
  7. Kundemottakene stenges.
  8. Unngå kollektivtransport i perioder med mye trafikk.
  9. Om du har tegn / symptomer til luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber eller sår hals: Ikke møt opp på jobb – kontakt din nærmeste leder for avklaring av arbeidssituasjon. Følg folkehelseinstituttets regler for testing. 
  10. Vi ber ansatte som mottar svar på testresultater for koronasmitte, orientere nærmeste leder om resultatet, slik at organisasjonen kan være orientert om smittetilfeller på arbeidsplassen. Om koronaviruset blir en langvarig pandemi vil det av driftssikkerhetshensyn kunne være nødvendig å endre godkjente turnus- og ferieplaner

 

Ledelsen oppfordrer den enkelte til å etterleve disse tiltakene også i privat sammenheng.

 

Nyttige linker:

Link til Folkehelseinstituttets informasjonsside:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/  


Link til Norsk Helsenett

https://helsenorge.no/koronavirus


Link til Helsedirektoratets informasjonsside:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus


Link til Bodø Kommunes tiltakssider:

https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/