Utbyggingsinformasjon

Bodø Energi Varme er hele tiden arbeider kontinuerlig med utbygging av fjernvarmenettet, og har i dag omtrentlig 70 kunder påkoblet. Under vises konsesjonsområdet og en oversikt over dagens fjernvarmenett.
 

Bilde
konsesjonsområdet.
 

Bilde
Dagens fjernvarmenett.


Hovedtraséer for fjernvarmen

Ferdigstilte traseer strekker seg fra nye brannstasjonen og Olav V gate i sør til Sjøgata i sentrum. Fjernvarmenettet vokser stadig og rekkefølgen er avhengig hvor nye bygg blir etablert og hvor nye aktuelle kunder finnes. 
BE Varme samordner gravingen med blandt annet Bodø Kommune som oppgraderer vann- og avløpssystemene i deler av byen. 

Bodøsjøen

I tillegg til nettet i sentrum leverer vi også fjernvarme til flere bygg i Bodøsjøen. Dette vil på sikt knyttes sammen med nettet i sentrum slik at det blir et sammenhengende nett.