Bodø Energi
  • Med kraft til utvikling

    Med kraft til utvikling


Vi bidrar til verdiskapning og utvikling i Bodø og omegn.

Bodø Energi jobber kontinuerlig for å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier. Gjennom deltakelse i konkrete prosjekter ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn.
Les mer

Vi støtter lokale lag og foreninger. Vi er opptatt av at sponsorstøtten skal komme flest mulig til gode - vårt mål er  mangfold og bredde innen idrett, kultur og ideelt arbeid.