Fjernvarme

 BE Varme AS bygger fjernvarme til Bodø by

 Image

 

Utbygging av fjernvarme i Bodø

BE Varme AS startet i 2012 utbygging av nytt distribusjonsnett for fjernvarme i Bodø, fjernvarmenettet strekker seg fra Hovdejordet via Stormyra og til Bodø Sentrum. Hovedsentralen Keiseren er et biovarmeanlegg på Rønvikjordet i Bodø, basert på returtreflis fra regionen. Herfra blirfornybar og miljøvennlig varme levert i fjernvaremnettet. Mer om sentralen kan du lese om her

Informasjon om biosentralen:
Varmesentralen har en 12 MW biokjel for returflis som grunnlast, samt to stykk 10 MW gasskjeler som reservelast. I tillegg vil en 10 MW elkjel plassert et annet sted i fjernvarmenettet fungere som spisslastkjel.
 

 

Informasjon om  hvor gravingen pågår.
 
Ren Varme. Rett på døren.